Wet van Archimedes

Archimedes“Eureka, Eureka!” Dat is wat Archimedes riep toen hij zijn ontdekking deed van wat wij nu kennen als de “Wet van Archimedes”. Archimedes leefde in de 3e eeuw voor Christus en was zeer bekwaam in de vakken wiskunde en natuurkunde.

De Wet van Archimedes stelt dat de opwaartse kracht van vloeistof (of gas) op een object dat zich in dit vloeistof bevindt even groot is als het gewicht van de vloeistof dat dit object verplaatst.

Dit betekent dat wanneer een object een hoeveelheid vloeistof verplaatst waarvan het gewicht groter is dan het gewicht van het betreffende object, het object zal blijven drijven. Wanneer dit gewicht kleiner is zal het object zinken.

Toepassing bij het duiken

Deze wetenschap is van groot belang bij het duiken. We hebben het in deze context over drijfvermogen. We spreken van een positief drijfvermogen wanneer het gewicht van het water dat jij als duiker verplaatst groter is dan je eigen gewicht, je blijft dan namelijk drijven (dan wel stijgen). Is dit “verplaatste gewicht” kleiner dan je eigen gewicht, dan zal je zinken (of dalen) en dan hebben we het over een negatief drijfvermogen. Is geen van beide van toepassing, dan is er sprake van een neutraal drijfvermogen.

Reguleren van drijfvermogen

Een duiker wilt de ene keer dalen of stijgen en de andere keer op dezelfde hoogte in het water blijven hangen. Door middel van lood, trimvest en longen kun je je eigen drijfvermogen reguleren. Deze middelen hebben immers invloed op de hoeveelheid water die jij verplaatst. Als jij bijvoorbeeld met een neutraal drijfvermogen lucht in je trimvest laat lopen zal er meer water verplaatst worden waardoor de opwaartse kracht groter wordt. Je zult hierdoor stijgen. Het spreekt voor zich dat wanneer je lucht uit je vest laat lopen een tegengesteld effect zal plaatsvinden.

De formule van ArchimedesProef Wet van Archimedes

Hoeveel het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas van een object en dus de opwaartse kracht op dit object daadwerkelijk is, hangt af van een aantal factoren. Archimedes heeft dit uitgedrukt in de volgende formule:

Fs = p x g x V

Fs = Archimedeskracht
p = massadichtheid
g = zwaarteveldsterkte (ook valversnelling genoemd)
V = volume

Door het gebruik van lood en trimvest/longen beïnvloed je de massadichtheid en het volume. Hierdoor bepaal jij als duiker wat de opwaartse kracht is die jij in het water ondervindt en dus je drijfvermogen.