Wet van Gay-Lussac

De naam van Louis Gay-Lussac staat in gouden letters op de Eiffeltoren in Parijs gegrift. Een erkentelijkheid voor zijn bijdrage aan de wetenschap. Door één van de publicaties van deze Franse hoogleraar in schei- en natuurkunde, hebben wij nu een beter zicht op het volgende. Deze wet stelt dat bij een constante hoeveelheid gas en een constant volume de druk van een gas recht evenredig is met de absolute temperatuur ervan.

Invloed van temperatuur op gassen

Wanneer wij bij fysica spreken over temperaturen, dan gebruiken wij steeds de Kelvinschaal (K) en niet de Celsiusschaal (°C). Ook de temperatuur is van belang wanneer wij spreken over druk. Bij een grotere temperatuur beginnen de moleculen in een gas heviger te trillen waardoor het aantal onderlinge botsingen toeneemt en het gas gaat uitzetten. Indien het gas in een vat zit, dan kan het niet uitzetten maar de druk zal toenemen. Wanneer de temperatuur terug afneemt, dan zal het gas in volume afnemen of de druk verminderen.

De samengestelde gaswet

Bij constant volume is de druk van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin
p / T = constante

Bij constante druk is het volume van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin.
V / T = constante

Uit de twee voorgaande wetten kunnen wij één samengestelde wet afleiden. Het is vooral deze samengestelde gaswet die wij in de praktijk zullen gebruiken. Uit de wet van Boyle-Mariotte en de wet van Gay-Lussac kunnen wij één formule afleiden.

(p x V) / T = constante
Druk maal volume gedeeld door de temperatuur is een constante.

HELP!!! Weer zo’n kl… formule. Wat wil dit nu weer zeggen? Met deze wet kunnen wij heel wat problemen in de duiksport oplossen. Steeds wanneer wij met een probleem zitten met een gewijzigde situatie (andere druk, ander volume, andere temperatuur) dan kunnen wij die tweede situatie steeds vergelijken met de beginsituatie. Omdat p x V / T een zelfde getal moet geven in beide gevallen (een constante dus), kunnen wij de twee situaties gelijkstellen:

(p1 x V1) / T1 = (p2 x V2) / T2

Toepassingen

De hoeveelheid lucht in een fles vermindert als we met deze fles van het warme vulstation overgaan naar een bitterkoude Oosterschelde.

Bron:
Dit artikel is geschreven door de vorige eigenaar van duikeninformatie.nl. Het artikel is veel geraadpleegd door (beginnende) duikers en daarom hebben wij dit weer live gezet. Mochten hier vragen over zijn kan er via het contactformulier contact opgenomen worden.